top

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:32:59 น.


All tags
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (1) Competency (1) e-Mail Staff (1) Facebook (1) International Conference (2) Knowledge Management (1) OARIC2011 (1) PMQA (2) SAR (1) Web Mail (1) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (1) การจัดการองค์ความรู้ (1) การประชุม (3) การประชุมวิชาการ (1) การประเมินคุณภาพภายใน (1) การเขียนบทความ (1) กำหนดการประชุม (1) กีฬาประเพณี 2 ฝั่งคลอง (1) ข่าวสาร (1) ข้าราชการ (1) คณะกรรมการดำเนินงานสำนักฯ (1) ค่าเล่าเรียนบุตร (1) งบประมาณเงินรายได้ (3) งบประมาณแผ่นดิน (2) งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม (1) งานวิจัย (1) ชมรมเพื่อนสื่อสันติภาพ (1) ทุนวิจัย (2) ทุนวิจัยประจำปี (1) ทุนอุดหนุนการวิจัย (1) ประกวดวาดภาพ (1) ประกันสังคม (2) ปีงบประมาณ (3) ผู้ประกันตน (1) ฝ่ายเทคโนฯ (1) ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา (1) พนักงานมหาวิทยาลัย (2) พนักงานราชการ (2) พนักงานเงินรายได้ (2) พนักงานโรงพิมพ์ (1) พัฒนาบุคลากร (1) พัฒนาองค์กร (1) ม.อ. (1) ม.อ.วิชาการ (3) มาตรการ 3 ร. (1) ระเบียบการประชุม (1) ระเบียบวาระการประชุม (1) รายงานการประชุม (4) ลอยกระทง (1) ลูกจ้างประจำ (1) วันหยุดราชการ (1) วารสารวิทยบริการ (1) วิจัยเชิงคุณภาพ (1) ศึกษาดูงาน (1) ศูนย์ข่าวอามาน (1) สถาบันวัฒนธรรมฯ (1) สมัครงาน (1) สมาชิกสภาอาจารย์ (1) สวัสดิการ ม.อ. (1) สวัสดิการการศึกษาของบุตร (1) สวัสดิการเงินยืม (1) สหรัฐอเมริกา (1) สัญญาจ้าง (3) สำนักวิทยบริการ (2) สิทธิประโยชน์ (1) สิทธิเบิกจ่ายตรง (1) สื่อ (1) สํานักวิทยบริการ (1) หนังสือสัญญายืมเงิน (1) หน้ากากอนามัย (1) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (1) หัตถกรรมท้องถิ่น (1) หัวหน้ากลุ่มงาน (3) อบรม IT (1) อบรมภาษาอังกฤษ (1) เกษียณอายุ (1) เงินสงเคราะห์ครอบครัว (1) เลือกตั้ง (1) เสวนา (1) เอกสารคำสอนออนไลน์ (1) แผนปฏิบัติการประจำปี (1) โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (1) ใต้ร่มธงไทยใต้สันติสุข (1) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (4)

        

  

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้731
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2609
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3340
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา13809
mod_vvisit_counterเดือนนี้3340
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา46396
mod_vvisit_counterสถิติโดยรวม4289757

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์ทั้งสิ้น: 11
IP ของคุณ: 44.200.101.84

บทความทั้งสิ้น (เรื่อง) : 109
สถิติการอ่านบทความ (ครั้ง) : 557904

bottom

สงวนลิขสิทธิ์ © 2009 สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ดูแลและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.
Since 01.07.09


Your IP : 44.200.101.84
ipv6 ready