Logo
แบบฟอร์มการสั่งจองเสื้อ Covid

การสั่งจองเสื้อ Covid สำนักวิทยบริการ

ผู้สั่งจองเสื้อสามารถสั่งจองพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในแบบฟอร์มนี้ และจะได้รับเสื้อประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
หากมีปัญหาในการสั่งจองหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
Line: @355dmrmu
Facebook: @OAR.PSU
Facebook: @JFKLibraryPSU
โทร. 086-4801647 (คุณอมรพรรณ) ในวันและเวลาราชการ
*จำเป็น

รายได้จากการจำหน่ายเสื้อ ส่วนหนึ่งนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดผู้สั่งจอง

ตัวอย่างเสื้อ COVID19

รายการสั่งจองเสื้อทุกไซส์ ราคาตัวละ 350 บาท (ใส่เฉพาะจำนวนตัวเลขเท่านั้น!!!)

ไซส์ เด็ก
คงเหลือในคลัง : 3 ตัว
คงเหลือในคลัง : 8 ตัว
คงเหลือในคลัง : 6 ตัว
ไซส์ ผู้ใหญ่
คงเหลือในคลัง : 15 ตัว
คงเหลือในคลัง : 0 ตัว
คงเหลือในคลัง : 119 ตัว
คงเหลือในคลัง : 103 ตัว
คงเหลือในคลัง : 19 ตัว
คงเหลือในคลัง : 21 ตัว
รวมราคาทั้งหมด 0.00 บาท

เลขบัญชีสำหรับชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เลขที่บัญชี: 704-224316-1