โครงการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Tags: วิจัยเชิงคุณภาพ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) กำหนดจัดโครงการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และผู้สนใจ เรื่อง "Cultural Anthropology Method" วิทยากรโดย Assoc.Prof.Dr. Andrea Molnar (Northaen Ilinois University) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม เชคอะห์หมัด อัลฟาตอนีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีภาคบรรยายในวันแรกในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Participant Observation, Interview techniqur, Focus group, Case Studies, Community Research เป็นต้น 

การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
อาคารส่วนที่ 2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร. 086-4981667 เบอร์ภายใน 1985

รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่านเท่านั้น!!!

Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon