ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Hard Disk EG0450FBLSF HP 450-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD สำหรับ Server HPE Proliant dl380 G7 9,100.00  09/12/2562 วทก 030/63 4
2 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A3 70 แกรม 94,500.00  12/11/2562 วทก 012/63 4
3 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A4 550.00  01/11/2562 วทก 109/63 4
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ A4 70 แกรม 83,000.00  12/11/2562 วทก 012/63 4
5 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ B5 70 แกรม 7,500.00  21/11/2562 วทก 013/63 4
6 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษแก้ว 120.00  09/12/2562 วทก 024/63 4
7 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษดับเบิ้ล A 80 แกรม 5,250.00  21/11/2562 วทก 013/63 4
8 0000000000000 - กระดาษวาดภาพ 1,200.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
9 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษอาร์ตมัน 12x18 นิ้ว 260 แกรม 0.00  21/11/2562 วทก 013/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12*18 นิ้ว 3,800.00  27/12/2562 วทก 038/63 4
11 0000000000000 - กระปุกออมสิน 816.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
12 0000000000000 - กระเป๋ากระสอบ 6,000.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
13 0000000000000 - กระเป๋าดินสอ คละแบบ 288.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
14 0000000000000 - กล่องดินสอ 2 ชั้นแคปซูล 480.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
15 0000000000000 - กล่องดินสอ บานพับเมโลดี้ 720.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
16 0000000000000 - กล่องดินสอ หูล็อคใหญ่ 612.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
17 0000000000000 - กล่องบิ๊กล๊อึ 204.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
18 0000000000000 - ก้านลูกโป่ง สีขาว 160.00  26/12/2562 วทก 060/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0000000000000 - ก้านลูกโป่งคละสี 300.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
20 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวปืนใหญ่ 100.00  09/12/2562 วทก 024/63 4
21 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กาวยาง 3 M 180.00  26/11/2562 วทก 015/63 4
22 3950500176368 / 3950500176368 ร้านมาเรียม ขนม 4,500.00  12/11/2562 วทก 106/63 4
23 0000000000000 - เข็มหมุดแผง หัวสี 40.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
24 0000000000000 - เข็มหมุดหัวสีส้ม 80.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
25 1909900040376 / 1909900040376 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลบันทึกเรื่องเล่า Pattani Heritage 60,000.00  04/12/2562 วทก 162/63 4
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 หมายเลขเครื่อง U31MPRO8210 (เดือนละ 18,000.-) 216,000.00  01/10/2562 วทก 004/63 4
27 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Riso 9150 Injet 4 สี (เดือนละ 15,500.-) 186,000.00  01/10/2562 วทก 017/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 1051 เดือนตุลาคม 2562 3,565.32  12/11/2562 วทก 007/63 4
29 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 เดือน ตค.62 5,629.32  12/11/2562 วทก 005/63 4
30 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 ประจำเดือนตค.62 2,702.94  12/11/2562 วทก 006/63 4
31 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1051 เดือนพฤศจิกายน 2562 15,440.70  13/12/2562 วทก 027/63 4
32 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 7,988.40  13/12/2562 วทก 034/63 4
33 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 13,429.08  13/12/2562 วทก 033/63 4
34 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เดือนพฤศจิกายน 2562 จากเครื่อง Xerox 49.20  13/12/2562 วทก 036/63 4
35 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 88.80  29/11/2562 วทก 022/63 4
36 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 81,497.01  11/12/2562 วทก 037/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 18,500.79  27/12/2562 วทก 040/63 4
38 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 21,095.13  18/12/2562 วทก 031/63 4
39 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 13,143.69  13/12/2562 วทก 032/63 4
40 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่องXerox เดือนตุลาคม 2562 74.40  13/12/2562 วทก 035/63 4
41 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 3,146.00  29/11/2562 วทก 022/63 4
42 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี ขนาด เอ 4 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox 500.00  13/12/2562 วทก 036/63 4
43 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เอ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox 6.00  13/12/2562 วทก 036/63 4
44 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีขนาด เอ 4 จากเครื่อง Xerox เดือนตุลาคม 2562 800.00  13/12/2562 วทก 035/63 4
45 0105526031071 บริษัทอินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ค่าบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องควบคุมหนังสือสูญหาย 25,680.00  01/10/2562 วทก 215/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 3100601282586 ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ค่าแรงงาน 6,000.00  18/10/2562 วทก 002/63
47 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนกรกฎาคม 1,507.50  01/10/2562 วทก 233/63
48 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 1,633.50  01/10/2562 วทก 233/63
49 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนตุลาคม 1,800.00  01/10/2562 วทก 233/63
50 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนธันวาคม 1,626.30  01/10/2562 วทก 233/63
51 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 1,293.30  01/10/2562 วทก 233/63
52 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนพฤษภาคม 1,449.00  01/10/2562 วทก 233/63
53 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนมกราคม 1,359.00  01/10/2562 วทก 233/63
54 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนมิถุนายน 1,462.50  01/10/2562 วทก 233/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนมีนาคม 1,278.00  01/10/2562 วทก 233/63
56 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนเมษายน 1,534.50  01/10/2562 วทก 233/63
57 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าวารสารประจำเดือนสิงหาคม 1,606.50  01/10/2562 วทก 233/63
58 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 1,656.00  01/10/2562 วทก 232/63
59 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 7,074.00  01/10/2562 วทก 232/63
60 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 7,825.50  01/10/2562 วทก 232/63
61 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 5,890.50  01/10/2562 วทก 232/63
62 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 7,596.00  01/10/2562 วทก 232/63
63 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม 1,278.00  01/10/2562 วทก 232/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
64 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 7,326.00  01/10/2562 วทก 232/63
65 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 1,422.00  01/10/2562 วทก 232/63
66 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 6,300.00  01/10/2562 วทก 232/63
67 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2,061.00  01/10/2562 วทก 232/63
68 3949900030822 ร้านกรุงทอง ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม 2,160.00  01/10/2562 วทก 232/63
69 0000000000000 - ค่าอุปกรณ์เกม 200.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
70 0000000000000 - ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที 1,500.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
71 3720200385257 / 3720200385257 นายธีรวัฒน์ แสงวิจิตรสกุล จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (กทม.-สระแก้ว สระแก้ว-กทม. 40 ที่นั่ง จำนวน 2 วัน) 50,000.00  02/12/2562 วทก 018/63 4
72 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) ฉากประกบ 50.00  12/12/2562 วทก 029/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
73 0000000000000 - ชามหลุม 216.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
74 0000000000000 - ชุดแก้วเดี่ยว 9,900.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
75 0000000000000 - ชุดปากกาเมจิ 120.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
76 0000000000000 - ชุดสีพลาสเทล 4,000.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
77 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ซองน้ำตาล ครึ่งA4 300.00  09/12/2562 วทก 025/63 4
78 บริษัทเอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด ซ่อมเครื่องพิมพ์ print and cut 48,150.00  08/11/2562 วทก 003/63 4
79 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โซดาไฟแบบเกล็ดสีขาว 950.00  27/12/2562 วทก 041/63 4
80 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น 2950 2,085.00  11/11/2562 วทก 011/63 4
81 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ตลับหมึกพิมพ์ เลเซอร์เจ็ท 78A 2,700.00  20/11/2562 วทก 014/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
82 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตะปูเข็ม 150.00  09/12/2562 วทก 024/63 4
83 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตาไก่ 1,000.00  11/11/2562 วทก 010/63 4
84 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/91900172 35,156.00  29/11/2562 วทก 021/63 4
85 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/NL/IV/6202419 33,524.00  29/11/2562 วทก 021/63 4
86 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะ เลขที่ SOQ19080069 12,243.20  29/11/2562 วทก 019/63 4
87 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์ 2,133.00  13/12/2562 วทก 026/63 4
88 - / - อ.การช่างรุ่งโรจน์ ถาดสังกะสี(เบอร์ 24) ขนาดกว้าง 58 ซม.ยาว 65 ซม. สูง 10 ซม. 600.00  27/11/2562 วทก 016/63 4
89 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่าน 3A 745.00  01/11/2562 วทก 109/63 4
90 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/43 จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.62 276.40  29/11/2562 วทก 023/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
91 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 เดือนตค.2562 30,533.37  12/11/2562 วทก 008/63 4
92 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 ประจำเดือนตค.2562 49,293.93  12/11/2562 วทก 009/63 4
93 0105557032 บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 951 เดือนพฤศจิกายน 2562 4,098.68  13/12/2562 วทก 028/63 4
94 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง5200 เดือน พ.ย.62 990.00  29/11/2562 วทก 023/63 4
95 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงผ้า 3,750.00  01/11/2562 วทก 109/63 4
96 3100601282586 ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ท่อ SL 2 นิ้ว 370.00  18/10/2562 วทก 002/63
97 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า 600.00  13/01/2563 วทก 048/63 4
98 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) น้อตฉากรู 300.00  12/12/2562 วทก 029/63 4
99 3950500176368 / 3950500176368 ร้านมาเรียม น้ำเปล่า 860.00  12/11/2562 วทก 106/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
100 105484000130 บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1) น้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองปัตตานี 15 ครั้ง 5,000.00  11/11/2562 วทก 107/63 4
101 105484000130 บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1) น้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภออื่นๆ 15 ครั้ง 10,000.00  11/11/2562 วทก 107/63 4
102 กองบรรณาธิการนิตยสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง นิตยสารเทศาภิบาล/ กรมการปกครอง 550.00  01/10/2562 วทก 094/63
103 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่6200241203785 19,206.85  29/11/2562 วทก 020/63 4
104 3100601282586 ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ปั้มหอยโข่ง 380 V 5.5 HP 82,860.00  18/10/2562 วทก 001/63
105 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ปากกา 1,000.00  01/11/2562 วทก 109/63 4
106 0000000000000 - ปากกาเมจิ 99.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
107 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) พลาสติกรองขาเหล็กฉาก 40.00  12/12/2562 วทก 029/63 4
108 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ฟลอร่าเทป 25.00  09/12/2562 วทก 024/63 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
109 3950500176368 / 3950500176368 ร้านมาเรียม ไมโล 2,300.00  12/11/2562 วทก 106/63 4
110 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ใยกุหลาบ 65.00  09/12/2562 วทก 024/63 4
111 0000000000000 - ลูกโป่งคละสี 100.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
112 3100601282586 ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ลูกลอยเสตนเลส 2 นิ้ว 4,100.00  18/10/2562 วทก 002/63
113 - / - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วารสารกฎหมายปกครอง/ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 300.00  03/10/2562 วทก 098/63
114 - สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วารสารกองการพยาบาล/ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2,700.00  03/10/2562 วทก 068/63
115 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 12 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1,000.00  21/01/2563 วทก 059/63
116 0994000477881 มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารการพยาบาลและสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยนเรศวร 600.00  01/10/2562 วทก 066/63
117 สำนักงานวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน/ สำนักงานวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน 216.00  03/10/2562 วทก 128/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
118 3949900030822 ร้านกรุงทอง วารสารประจำเดือนกันยายน 1,624.50  01/09/2563 วทก 243/63
119 0994000158220 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารประชากรศาสตร์/ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 45.00  10/03/2563 วทก 090/63
120 - / - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วารสารพยาบาล/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 560.00  01/10/2562 วทก 219/63
121 - / - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วารสารพยาบาล/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 280.00  01/10/2562 วทก 220/63
122 - / - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วารสารพยาบาลทหารบก/ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2,050.00  01/10/2562 วทก 061/63
123 - คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,500.00  03/10/2562 วทก 075/63
124 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 500.00  03/10/2562 วทก 064/63
125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 600.00  03/10/2562 วทก 105/63
126 งานวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,000.00  03/10/2562 วทก 063/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
127 - สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วารสารพยาบาลสาธารณสุข/ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 2,000.00  01/10/2562 วทก 065/63
128 0994000164386 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วารสารพุทธจักร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 200.00  03/10/2562 วทก 129/63
129 0105541068982 บริษัทที.อาร์.ไอ.โกลบอล จำกัด วารสารยางไทย/บริษัท ที.อาร์.ไอ.โกลบอล จำกัด 750.00  20/03/2563 วทก 121/63
130 - / - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารรัฐศาสตร์สาร/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 600.00  01/10/2562 วทก 095/63
131 - / - รามาธิบดีพยาบาลสาร วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร/ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270.00  01/10/2562 วทก 062/63
132 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 320.00  03/10/2562 วทก 136/63
133 3108011718 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วารสารวิทยาศาสตร์/ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 1,000.00  01/10/2562 วทก 096/63
134 กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง วารสารศิลปากร/ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง 600.00  03/03/2563 วทก 089/63
135 0994000158297 สภาการพยาบาล วารสารสภาการพยาบาล และวารสารPacific Rim International journal of Nursing Research/ สภาการพยาบาล 1,000.00  01/10/2562 วทก 069/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
136 - / - สมาคมหมอความยุติธรรม แห่งประเทศไทย วารสารหมอความยุติธรรม/สมาคมหมอความยุติธรรม 400.00  01/10/2562 วทก 218/63
137 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิลขนาด 1.32*50 เมตร 2,200.00  11/11/2562 วทก 010/63 4
138 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์ขนาด 2.00*2.00 เมตร 2,000.00  27/12/2562 วทก 039/63 4
139 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สมุดบันทึก 590.00  01/11/2562 วทก 109/63 4
140 0000000000000 - สายรุ้ง 140.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
141 0000000000000 - สีชอล์ค 615.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
142 0000000000000 - สีพลาสเทล 1,900.00  26/12/2562 วทก 060/63 4
143 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เสาธงอลูมิเนียม สูง 2 เมตรพร้อมที่ตะขอ 2,160.00  27/12/2562 วทก 041/63 4
144 3949900030822 ร้านกรุงทอง หนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2,160.00  01/10/2562 วทก 242/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
145 0945556000281 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) เหล็กฉากเจาะรูสีเทา 1.8 มม. 2,970.00  12/12/2562 วทก 029/63 4
146 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส อินเวอร์เตอร์ 500 วัตต์ 2,290.00  19/08/2563 วทก 230/63 4
147 3100601282586 ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด 1,000.00  18/10/2562 วทก 002/63
148 3100601282586 ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง โฮลเดอร์ 3 ขา 520.00  18/10/2562 วทก 002/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓