ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Hard Disk EG0450FBLSF HP 450-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD สำหรับ Server HPE Proliant dl380 G7 10,350.00  08/09/2563 วทก 237/63
2 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 240 แกรม 1,000.00  03/08/2563 วทก 195/63
3 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1 นิ้ว 600.00  31/08/2563 วทก 211/63
4 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน ขนาด A4 น้ำหนัก 260 แกรม 2,000.00  03/08/2563 วทก 196/63
5 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย กระสอบดินใบก้ามปู 3 ถุง 100 500.00  03/08/2563 วทก 210/63
6 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย กระสอบดินปลูก 300.00  03/08/2563 วทก 210/63
7 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) คลิปดำขนาดจัมโบ้ 225.00  31/08/2563 วทก 212/63
8 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนมิ.ย.63 91.20  10/08/2563 วทก 203/63
9 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนมิ.ย.63 2,835.63  10/08/2563 วทก 199/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกรกฏาคม 2563 3,363.15  10/08/2563 วทก 201/63
11 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกรกฏาคม 2563 39,994.50  10/08/2563 วทก 202/63
12 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนมิ.ย.63 533.50  10/08/2563 วทก 203/63
13 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสีดำ เครื่อง 9150 เดือนกรกฎาคม 2563 770.49  10/08/2563 วทก 200/63
14 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด งานไวนิล​ 331x 70.ซม 400.00  31/08/2563 วทก 216/63
15 1809900405332 / 1809900405332 นางกมลทิพย์ หลงหา จัดทำเอกสารงานวิจัย/บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 4,500.00  26/08/2563 วทก 207/63
16 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เชือกฟาง 360.00  31/08/2563 วทก 211/63
17 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เชือกฟางสีแดง 210.00  31/08/2563 วทก 211/63
18 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย ดินปลูก 375.00  03/08/2563 วทก 210/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 394050014924 ร้านอรุณี ฤทธิชัย ดินปลูก 3 ถุง 100.-บาท (5 ชุด)/ถุงมะพร้าวสับ 5 ถุง ๆ ละ 30.-บาท 650.00  03/08/2563 วทก 210/63
20 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬา เลขที่ 6300241203209 21,081.70  31/08/2563 วทก 213/63
21 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เทป OPP ขนาดใหญ่ 480.00  31/08/2563 วทก 211/63
22 3940200638072 นายเสริญ ช่วยชำแนก ปุ๋ยคอก 20 กระสอบ ๆ ละ 55.-บาท/ ลวด 3 ม้วน ๆ ละ 40.-บาท / เชือกไนล่อน 3 มัด ๆ ละ 20.-บาท 1,280.00  03/08/2563 วทก 208/63
23 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ แผ่น DVD ที่พิมพ์ลงบนแผ่นได้ 680.00  21/08/2563 วทก 205/63
24 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แผ่นสก๊อตไบร์ท 120.00  08/09/2563 วทก 231/63
25 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ 800.00  31/08/2563 วทก 212/63
26 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ไม้ขนไก่ 120.00  08/09/2563 วทก 231/63
27 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) รองเท้าสำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ 190.00  08/09/2563 วทก 231/63

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดแม็กเย็บมุม Riso 9150 4,000.00  21/08/2563 วทก 206/63
29 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์สี เอ 4 250.00  31/08/2563 วทก 212/63
30 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์ใส เอ 4 1,200.00  31/08/2563 วทก 212/63
31 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สติ๊กเกอร์ใส เอ 4 900.00  31/08/2563 วทก 211/63
32 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ สายยางใส ขนาด 5 หุน 500.00  01/09/2563 วทก 226/63
33 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก riso สีฟ้า 18,000.00  07/08/2563 วทก 197/63
34 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด หมึกเครื่องพริ้นเตอร์ 3,800.00  02/09/2563 วทก 214/63
35 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ห่วงที่รัดสายยาง 100.00  01/09/2563 วทก 226/63
36 0105550056398 บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) อินเทอร์เน็ตรายเดือน (กันยายน 2563) 631.30  28/08/2563 วทก 217/63


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 0105555021215 บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาหาดใหญ่) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำสวน(ช้อนพรวนดิน 3 อัน ๆ ละ 28.-บาท / กรรไกรตัดกิ่ง 1 อัน ๆ ละ 305.-บาท 389.00  03/08/2563 วทก 209/63

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓