ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี Color Laser Printer 19,800.00  15/10/2564 วทก 237/64
2 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG2428P) 24 Port PoE + 4 Port SFP 32,070.00  22/09/2564 วทก 234/64 4
3 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ็็HDMI Switcher in 3 out 1 Magitech 250.00  01/09/2564 วทก 196/64 4
4 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Projector epson eb-x41 xga 3lcd 20,900.00  วทก 187/64 4
5 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี Projector และจอภาพ 36,000.00  15/10/2564 วทก 236/64
6 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี Smart TV ขนาด 65 นิ้ว ขึ้นไป 29,590.00  15/10/2564 วทก 235/64
7 3949900002756 ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม IDEA MAX สีส้ม ขนาด A3 5,500.00  08/09/2564 วทก 207/64 4
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม IDEA MAX สีส้ม ขนาด A4 2,250.00  08/09/2564 วทก 206/64 4
9 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กระดาษแมตต์ 85 แกรม ขนาด A4 3,800.00  15/09/2564 วทก 227/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12 นิ้ว x 18 นิ้ว 4,000.00  14/09/2564 วทก 226/64 4
11 0905547000274 บริษัทมาสเตอร์พีซแอนด์โครเชท์ จำกัด (สาขา 00002) กระเป๋าผ้าดิบ ขนาด 11.5*14 นิ้ว 12,500.00  27/09/2564 วทก 007/65 4
12 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ กล่องแยกจอ HDMI 550.00  01/09/2564 วทก 196/64 4
13 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) กาวท่อ 250 g 150.00  01/09/2564 วทก 190/64 4
14 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 30,300.00  26/08/2564 วทก 188/64 4
15 0905547000274 บริษัทมาสเตอร์พีซแอนด์โครเชท์ จำกัด (สาขา 00002) ค่าขนส่ง 100.00  27/09/2564 วทก 007/65 4
16 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.ค.64 14,545.23  30/08/2564 วทก 202/64 4
17 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มิ.ย.64 39,690.00  18/08/2564 วทก 183/64 4
18 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือนสิงหาคม 2564 10,586.31  14/09/2564 วทก 222/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 634.00  08/09/2564 วทก 210/64 4
20 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 1,196.00  08/09/2564 วทก 209/64 4
21 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน มิ.ย.64 22.80  30/08/2564 วทก 199/64 4
22 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2564 222.40  16/09/2564 วทก 231/64 4
23 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2564 503.60  15/09/2564 วทก 228/64 4
24 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ก.ค.64 17,268.72  08/09/2564 วทก 208/64 4
25 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน มิ.ย.64 41,098.68  30/08/2564 วทก 198/64 4
26 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2564 7,685.58  14/09/2564 วทก 221/64 4
27 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.ค.64 38,135.58  30/08/2564 วทก 201/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2564 1,207.50  15/09/2564 วทก 229/64 4
29 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2564 13,771.17  14/09/2564 วทก 223/64 4
30 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2564 11,888.31  14/09/2564 วทก 224/64 4
31 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง8210 เดือนกันยายน 2564 2,666.58  15/09/2564 วทก 230/64 4
32 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 55.00  08/09/2564 วทก 209/64 4
33 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 726.00  08/09/2564 วทก 210/64 4
34 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2564 1,776.50  16/09/2564 วทก 231/64 4
35 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือน มิ.ย.64 1,298.00  30/08/2564 วทก 199/64 4
36 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2564 16,511.00  15/09/2564 วทก 228/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 21,500.00  07/07/2564 วทก 181/64 4
38 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 21,000.00  26/08/2564 วทก 189/64 4
39 https://www.flipbuilder.com/ จัดซื้อโปรแกรมจัดทำ e-book 10,447.71  วทก 219/64 4
40 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-1/1-63 2,100.00  16/09/2564 วทก 233/64 4
41 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมเครื่องปรับอากาศ วทก 4120-001-004-4/6-46/ร 13,400.00  19/07/2564 วทก 174/64 4
42 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ต่อตรง 1/2 นิ้ว 25.00  01/09/2564 วทก 190/64 4
43 090555200058 บ.จ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ ตามใบเสนอราคา บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์QO2021/00158 27,062.00  10/08/2564 วทก 179/64 4
44 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคาเลขที่่ BN/NL/IV/6401614 6,243.25  30/08/2564 วทก 195/64 4
45 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาเลขที่ SOQ21060369 บ.คิโนะคูนิยะฯ 7,362.00  30/08/2564 วทก 194/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มิ.ย.64 35,265.30  20/08/2564 วทก 184/64 4
47 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มิ.ย.64 3,456.18  20/08/2564 วทก 185/64 4
48 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว 1,975.00  01/09/2564 วทก 190/64 4
49 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ท่อpvc 1/2 นิ้ว หนา 13.5 มิล 530.00  01/09/2564 วทก 190/64 4
50 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้อง 16101,16102, 16103, 16104 และ 16203 3,000.00  24/08/2564 วทก 182/64 4
51 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ 1,350.00  20/08/2564 วทก 180/64 4
52 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธง 0.00  08/09/2564 วทก 213/64 4
53 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน 650.00  08/09/2564 วทก 213/64 4
54 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงชาติไทย 420.00  08/09/2564 วทก 213/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงสีสะท้อนแสง เบอร์ 6 165.00  08/09/2564 วทก 211/64 4
56 บริษัทCengage Learning Asia Ptd.Ltd. ใบเสนอราคา บ.Cengage Learning เลขที่ Q21040111 46,900.00  วทก 175/64 4
57 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ประตูน้ำ 1/2 นิ้ว 180.00  01/09/2564 วทก 190/64 4
58 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ประตูน้ำ 3 นิ้ว 3,240.00  30/08/2564 วทก 192/64 4
59 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 750.00  08/09/2564 วทก 211/64 4
60 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เม้าส์ปากกาไร้สาย 7,700.00  07/07/2564 วทก 186/64 4
61 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ 11,700.00  27/08/2564 วทก 220/64 4
62 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุม เครื่อง RISO 9150 4,000.00  วทก 176/64 4
63 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุมหลังคา เครื่องRISO 9150 4,500.00  วทก 176/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
64 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ใบเสนอราคาเลขที่ 640021202073 52,507.80  15/07/2564 วทก 173/64 4
65 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์ ขนาด 1.15*2.60 เมตร (oar happy retirement) 1,950.00  15/09/2564 วทก 232/64 4
66 0943538000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) สามทาง 1/2 นิ้ว 30.00  01/09/2564 วทก 190/64 4
67 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สามทาง 3 นิ้ว หนา 8.5 มิล 840.00  30/08/2564 วทก 192/64 4
68 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สาย HDMI 4K (V.2.0) ยาว 20 เมตร 640.00  01/09/2564 วทก 196/64 4
69 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สาย LAN สำเร็จรูป ยี่ห้อ UGREEN CAT6 ยาว 30 เมตร 1,300.00  30/08/2564 วทก 200/64 4
70 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ สาย LAN สำเร็จรูป ยี่ห้อ UGREEN CAT6 ยาว 40 เมตร 1,400.00  30/08/2564 วทก 200/64 4
71 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เสาธงแบบเหล็ก 480.00  08/09/2564 วทก 211/64 4
72 0107536000 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 101,721.00  31/08/2564 วทก 203/64 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
73 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึก Hp laserjet 49A 3,400.00  01/09/2564 วทก 197/64 4
74 0105538007728 บริษัทเซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด หมึกซัมซุง 7,062.00  08/09/2564 วทก 212/64 4
75 0105538007728 บริษัทเซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด หมึกซัมซุง (แถม) 0.00  08/09/2564 วทก 212/64 4
76 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด หมึกพิมพ์ Laserjet 78 A 2,750.00  21/07/2564 วทก 171/64 4
77 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกอิงค์เจ็ต เครื่อ RISO ComColor9150 สีแดง 18,000.00  01/09/2564 วทก 193/64 4
78 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกอิงค์เจ็ต เครื่อ RISO ComColor9150 สีเหลือง 18,000.00  01/09/2564 วทก 193/64 4
79 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกอิงค์เจ็ต เครื่อง RISO ComColor9150 สีฟ้า 18,000.00  01/09/2564 วทก 193/64 4
80 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 50,000.00  วทก 170/64 4
81 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/Ipad กับระบบอุปกรณ์แสดงผล (Smart TV, Projector) 35,700.00  15/10/2564 วทก 238/64


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
82 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 6,250.00  30/08/2564 วทก 191/64 4
83 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี อุปกรณ์สำหรับทดสอบการบันทึกข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูลและฝึกอบรมผู้ใช้ (Tablet PC พร้อมอุปกรณ์เสริม) 377,550.00  15/10/2564 วทก 239/64

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓