ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Adapter HP All-in-one 24-g002l 19.5V/4.62A (90W) หัวเข็ม 7.4*5.0mm ของแท้ 1,350.00  17/01/2565 วทก 065/65 4
2 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ Battery UPS 7.8 Ah 12V Etech 5,000.00  31/01/2565 วทก 079/65 4
3 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ESET Endpoint Antivirus 2 Year Renew 4,000.00  03/03/2565 วทก 099/65 4
4 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ HDMI Splitter 1:4 Glink 650.00  23/02/2565 วทก 096/65 4
5 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษการ์ดขาว 160 แกรม ขนาด A4 1,000.00  17/01/2565 วทก 064/65 4
6 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถนอมสายตา ขนาด A4 1,350.00  22/02/2565 วทก 098/65 4
7 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กระดาษถนอมสายตา ขนาด เอ 4 0.00  17/02/2565 วทก 091/65 4
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ไอเดีย 70 แกรม 4,500.00  28/03/2565 วทก 113/65 4
9 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12 x 18 นิ้ว 3,800.00  15/02/2565 วทก 089/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12 x 18 นิ้ว 3,800.00  04/03/2565 วทก 100/65 4
11 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง กิ๊บ 20มิล 64.20  28/03/2565 วทก 111/65 4
12 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง กิ้บจับท่อ 20 มม. 64.20  25/03/2565 วทก 109/65 4
13 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ 5(15) A 2,407.50  25/03/2565 วทก 109/65 4
14 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ข้อโค้ง 20 มม. 134.82  25/03/2565 วทก 109/65 4
15 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส คอนโทรลชาร์จเจอร์ 13,669.25  11/03/2565 วทก 105/65 4
16 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส คอนโทรลชาร์ทเจอร์ MPPT 30A 1,250.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
17 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง คอนเนคเตอร์ 20 มม. 115.56  25/03/2565 วทก 109/65 4
18 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี คอมพิวเตอร์ 97,000.00  04/03/2565 วทก 101/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ ค่าเข้าเล่มหนังสือ 3,015.00  15/02/2565 วทก 089/65 4
20 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ธ.ค.64 15,553.02  15/02/2565 วทก 086/65 4
21 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ธ.ค.64 3,395.70  15/02/2565 วทก 085/65 4
22 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง9150 เดือน ธ.ค.64 1,409.31  21/01/2565 วทก 075/65 4
23 3949900073459 / 3949900073459 ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ ค่าปริ้นทร์ปกหนังสือขนาด A3+ 4สี 10,180.00  15/02/2565 วทก 089/65 4
24 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส ค่าแรงประกอบตู้ 850.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
25 0125553010500 บริษัทแม็คซ์ไอเดียอินเตอร์เทรดแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 77,575.00  10/02/2565 วทก 036/65 4
26 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ชุดกล้องบันทึกวิดีโอความคมชัดสูงพร้อมอุปกรณ์ 567,100.00  25/03/2565 วทก 104/65 4
27 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ชุดบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ชุด 194,740.00  14/01/2565 วทก 060/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เช่าเครื่องพิมพ์สีมัลติฟังก์ชั่น ระดับโปรดักชั่น (Fuji Xerox รุ่น Versant 170i Press) 140,000.00  23/02/2565 วทก 128/65 4
29 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์กิตเบรกดกอร์ 2P 15A 417.30  25/03/2565 วทก 109/65 4
30 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ต่อตรง 20 มิล 74.90  28/03/2565 วทก 111/65 4
31 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.คิโนะคูนิยะ เลขที่ AOQ21120168 4,572.90  17/01/2565 วทก 062/65 4
32 0105544006473 บริษัทบิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด ใบเสนอราคาเลขที่ 6500003 14,338.00  09/02/2565 วทก 082/65 4
33 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.บุ๊คเน็ค จำกัด เลขที่ BN/92200019 60,988.50  25/03/2565 วทก 108/65 4
34 090555200058 บ.จ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ ตามใบเสนอราคา บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ เลขที่ QO2021/00370 24,171.00  15/02/2565 วทก 084/65 4
35 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.คิโนะคูนิยะ เลขที่ SOQ22010136 1,718.10  03/02/2565 วทก 081/65 4
36 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.บุ๊คเน็ท เลขที่ BN/NL/IV/6403506 845.00  17/01/2565 วทก 061/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.บุ๊คเน็ท เลขที่ BN/NL/IV6403396 18,738.25  11/01/2565 วทก 057/65 4
38 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.บุ๊คเน็ท เลขที่ BN/NL/IV6403495 12,796.75  17/01/2565 วทก 061/65 4
39 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่ 6500241200937 1,400.00  15/02/2565 วทก 090/65 4
40 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ตู้ 267.50  28/03/2565 วทก 111/65 4
41 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ตู้เหล็ก SW-2 732.95  25/03/2565 วทก 109/65 4
42 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส ตู้เหล็กเบอร์ 3 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1,650.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
43 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เต้ารับกราวน์คู่ + บ้อกลอย + หน้ากาก 3 ช่อง 593.85  25/03/2565 วทก 109/65 4
44 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ ถ่านชาร์จ 9V Precharge 9.6V 230mAh 1 PK 21,120.00  28/03/2565 วทก 110/65 4
45 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ธ.ค.64 8,240.19  21/01/2565 วทก 076/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน พ.ย.64 2,973.81  18/01/2565 วทก 071/65 4
47 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน พ.ย.64 43,707.51  11/01/2565 วทก 059/65 4
48 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง Fuji xerox 170i เดือน มิ.ย.65 897.40  01/06/2565 วทก 178/65 4
49 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง Fuji xerox เดือน มี.ค.65 207.20  01/03/2565 วทก 144/65 4
50 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง Fuji xerox เดือน เม.ย.65 1,562.75  01/04/2565 วทก 145/65 4
51 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง Fujixerox เดือน พ.ค.65 7,266.70  02/05/2565 วทก 161/65 4
52 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง1230 เดือน ธ.ค.64 30,522.87  21/01/2565 วทก 077/65 4
53 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง1230 เดือน พ.ย.64 43,755.81  11/01/2565 วทก 058/65 4
54 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง9150 เดือน ธ.ค.64 31,474.38  21/01/2565 วทก 078/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือน ต.ค.64 160.40  11/01/2565 วทก 055/65 4
56 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง8210 เดือน ต.ค.64 3,463.53  11/01/2565 วทก 056/65 4
57 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี A3 เครื่อง Fuji xerox 170i เดือน มิ.ย.65 1,848.00  01/06/2565 วทก 178/65 4
58 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี A3 เครื่อง Fujixerox เดือน พ.ค.65 1,792.00  02/05/2565 วทก 161/65 4
59 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี A4 เครื่อง Fuji xerox 170i เดือน มิ.ย.65 2,156.00  01/06/2565 วทก 178/65 4
60 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี A4 เครื่อง Fujixerox เดือน พ.ค.65 1,729.00  02/05/2565 วทก 161/65 4
61 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือน ต.ค.64 10,114.50  11/01/2565 วทก 055/65 4
62 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี เอ 3 เครื่อง Fuji xerox เดือน มี.ค.65 3,811.50  01/03/2565 วทก 144/65 4
63 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี เอ 3 เครื่อง Fuji xerox เดือน เม.ย.65 623.00  01/04/2565 วทก 145/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
64 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี เอ 4 เครื่อง Fuji xerox เดือน มี.ค.65 1,463.00  01/03/2565 วทก 144/65 4
65 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ถ่ายเอกสารสี เอ 4 เครื่อง Fuji xerox เดือน เม.ย.65 1,939.00  01/04/2565 วทก 145/65 4
66 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่อPVC 20 มิล 272.85  28/03/2565 วทก 111/65 4
67 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่อพีวีซี 20 มม. 90.95  25/03/2565 วทก 109/65 4
68 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ท่ออ่อน 20 มิล 96.30  28/03/2565 วทก 111/65 4
69 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง แท่งกราวด์ 267.50  28/03/2565 วทก 111/65 4
70 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ แท่นชาร์จ POWEREX CHARGER 9V MH-C490F 4,890.00  28/03/2565 วทก 110/65 4
71 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง บ็อกลอย2x4 16.05  28/03/2565 วทก 111/65 4
72 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง เบรกเกอร์ 2 P 30A+หน้ากาก 160.50  28/03/2565 วทก 111/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
73 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส แบตเตอรี่ 12V 120A 9,300.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
74 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ปลั๊กกราวด์คู่ PANA 160.50  28/03/2565 วทก 111/65 4
75 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ป้ายสแตนดี้พร้อมขาตั้ง สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 1.00x1.60 ม. 3,200.00  28/03/2565 วทก 112/65 4
76 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ผ้าเทป 16.05  28/03/2565 วทก 111/65 4
77 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง รางรีเลย์ 85.60  25/03/2565 วทก 109/65 4
78 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง รางวายเวย์ 2x4 นิ้ว 374.50  25/03/2565 วทก 109/65 4
79 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง รางสายไฟ พีวีซี 25x40 มม. 224.70  25/03/2565 วทก 109/65 4
80 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง รีเลย์ 12V DC พร้อมซอตเก๊ต 813.20  25/03/2565 วทก 109/65 4
81 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุมหลังคา เครื่อง RISO 9150 4,500.00  18/01/2565 วทก 070/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
82 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุมหลังคา เครื่อง RISO 9150 9,000.00  17/02/2565 วทก 091/65 4
83 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ลวดอลูมิเนียมแบน 353.10  25/03/2565 วทก 109/65 4
84 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง ลิมิตสวิทช์ Z-15GL-B 1,198.40  25/03/2565 วทก 109/65 4
85 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สาย THW 1x4 สีแดง 385.20  28/03/2565 วทก 111/65 4
86 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สายTHW 2.5 25.68  28/03/2565 วทก 111/65 4
87 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สายVSF 1.5 209.72  25/03/2565 วทก 109/65 4
88 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส สายแบตเตอร่ พร้อมขั้ว 450.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
89 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส สายไฟ PV1-F 4 ตร.มม. (ดำ-แดง) พร้อมขั้ว MC4 เส้นละ 10 เมตร 700.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
90 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สายไฟฟ้า THW 6 ตร.มม. 535.00  25/03/2565 วทก 109/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
91 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง สายไฟฟ้า VFF 2x1.5 1,123.50  25/03/2565 วทก 109/65 4
92 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง หน้ากาก 3 ช่อง 21.40  28/03/2565 วทก 111/65 4
93 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึก สี ฟ้า เครื่อง RISO 9150 18,000.00  21/01/2565 วทก 074/65 4
94 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกเทียบเท่า Brother TN-2280 480.00  23/02/2565 วทก 096/65 4
95 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ หมึกเทียบเท่า MLT-D203L 950.00  23/02/2565 วทก 096/65 4
96 0503551003276 / - ห้างหุ้นส่วนจำกัดท๊อปเทล เพาเวอร์ TOPTLE POWER(สำนักงานใหญ่) หมึกเทียบเท่า MT-D101S SAMSUN ML-2160 1,100.00  22/02/2565 วทก 097/65 4
97 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีแดง เครื่อง RISO 9150 18,000.00  18/01/2565 วทก 070/65 4
98 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีแดง เครื่อง RISO 9150 18,000.00  15/02/2565 วทก 087/65 4
99 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีฟ้า เครื่อง RISO 9150 18,000.00  15/02/2565 วทก 087/65 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
100 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง RISO เครื่อง 9150 18,000.00  15/02/2565 วทก 088/65 4
101 3901100746729 / - ร้านเชน เซอร์วิส อินเวอร์เตอร์ 3000 W 12V 2,690.00  14/03/2565 วทก 106/65 4
102 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ แอลกอฮอล์ 5000 มิลิลิตร 1,520.00  23/02/2565 วทก 096/65 4

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓