ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 )

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
1 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี Eloop S9 / S9L / S9M / S9C สายชาร์จ ไนลอนถัก USB Data Cable 2.1A L Cable Micro Type C พร้อมหัวชาร์จเร็ว QC3.0 24W USB Quick Charge Charger 2,650.00  09/09/2565 วทก 214/65 4
2 0105563008656 บริษัทออล อะเบาท์ ซิสเต็มส์ จำกัด Firewall ij6o 2000 197,950.00  26/07/2565 วทก 166/65 4
3 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี RAM 4 G 7,200.00  25/07/2565 วทก 173/65 4
4 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษ IDER MAX เอ 4 70 แกรม 6,750.00  14/09/2565 วทก 221/65 4
5 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษดับเบิ้ลเอ คัลเลอร์ปริ้น 810.00  26/09/2565 วทก 232/65 4
6 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถนอมสายตา A4 80 แกรม (1 ลัง มี 5 รีม) 675.00  26/09/2565 วทก 232/65 4
7 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถนอมสายตา เอ 4 1,350.00  14/09/2565 วทก 221/65 4
8 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรมไอเดียส้ม 13,500.00  26/08/2565 วทก 192/65 4
9 0905532001148 บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 3 80 แกรม Idea Green 44,405.00  26/08/2565 วทก 189/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
10 0905532001148 บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม spring 39,725.00  26/08/2565 วทก 189/65 4
11 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษมุกสีทอง 150.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
12 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษสีทอง 70.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
13 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) กระดาษสีสด 40.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
14 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ กระดิ่งไฟฟ้า 600.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
15 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด กาวเม็ดขาว (เครื่องเข้าเล่มสันกาว) 3,250.00  26/07/2565 วทก 171/65 4
16 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ กาวยาง 1,160.00  06/09/2565 วทก 205/65 4
17 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ กิ๊ปก้ามปู 40.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
18 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ กุญแจ 3 พ่วง 480.00  25/08/2565 วทก 188/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
19 0945527000015 / - บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด เกียงโป้วสี ขนาด 3 นิ้ว 70.00  29/08/2565 วทก 197/65 4
20 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ข้องอ 25.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
21 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ คอนเนทเตอร์ 24.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
22 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ค่าแรงเช็กซ่อมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ 2 ตัว 400.00  07/09/2565 วทก 209/65 4
23 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ค่าแรงเช็คซ่อมเปลี่ยนคอนเดนเซอร์พัดลม 400.00  26/08/2565 วทก 196/65 4
24 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เครื่องคิดเลข 750.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
25 0945556000 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) เครือ่งฉีดน้ำแรงดันสูง 135 บาร์ 3,690.00  วทก 179/65 4
26 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด เครื่องพิมพ์ 9,790.00  29/08/2565 วทก 193/65 4
27 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ 5,500.00  19/08/2565 วทก 216/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
28 0945544000036 บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด เครื่องอ่านบาร์โค้ด 8,560.00  26/08/2565 วทก 190/65 4
29 0945527000015 / - บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด จระเข้ เฟล็กซิลต์(ซีเมนต์กันซึ่มชนิดยืดหยุ่น) 11,450.00  29/08/2565 วทก 197/65 4
30 0943545000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัดดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) จอคอมพิวเตอร์ 74,000.00  29/08/2565 วทก 194/65 4
31 2901500002541 / 2901500002541 นายสุรเชษฐ์ สังข์ทอง จ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารและสาธารณูปโภค (1 ก.ค.-30 ก.ย.65) 45,000.00  29/08/2565 วทก 195/65 4
32 3100902845 ร้านสุวลัยปัตตานี ชั้นวางรองเท้าแบบไม้ 2,000.00  22/08/2565 วทก 182/65 4
33 0943548000349 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี ชุดกล้องวงจรปิด 15,080.00  18/07/2565 วทก 163/65 4
34 0105530052559 บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) ชุดไมค์ลอยดิจิทัล 148,409.00  26/08/2565 วทก 191/65 4
35 0000000000000 - ชุดอุปกรณ์แก๊ส 3,050.00  05/08/2565 วทก 198/65 4
36 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส เช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อาคาร 16 ห้องพิมพ์สำเนา วทก 01-090-1/1-48/ร) 400.00  26/08/2565 วทก 196/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
37 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมเครื่องปรับอากาศ วทก.01-090-5/18-62/บ 800.00  07/09/2565 วทก 209/65 4
38 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส ซ่อมเครื่องปรับอากาศ วทก.01-090-8/18-62/บ 900.00  07/09/2565 วทก 209/65 4
39 0945527000015 / - บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด ซีเม็นท์ทากันซึม (ขนาดถุงละ 20 กก.) 11,450.00  01/07/2565 วทก 172/65 4
40 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตรายาง (คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง)/ตรายางคณะกรรมการจัดซื้อฯ 900.00  26/07/2565 วทก 174/65 4
41 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตรายาง (คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ) 550.00  26/07/2565 วทก 174/65 4
42 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตรายาง (ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์) 180.00  26/07/2565 วทก 174/65 4
43 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ตรายางวันที่ 180.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
44 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ตะปูเกลียว 25.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
45 0994000596 บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด ตามใบเสนอราคา บ.บุ๊คเน็ท จำกัด เลขที่ BN/NL/IV6501041 11,628.00  25/07/2565 วทก 167/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
46 0105533057 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ตามใบเสนอราคาบ.คิโนะคูนิยะ เลขที่SOQ22060545 2,041.20  07/09/2565 วทก 211/65 4
47 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัย 6500241202974 4,055.00  16/09/2565 วทก 222/65 4
48 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬามหาวิทยาลัย 6500241203293 3,420.00  16/09/2565 วทก 222/65 4
49 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถังขยะ ขนาด 60 ลิตร 9,750.00  22/07/2565 วทก 164/65 4
50 0945527000015 / - บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด ถังดำ ขนาดกลาง 98.00  01/07/2565 วทก 172/65 4
51 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านอัลคาไลน์ 2A 540.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
52 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถ่านอัลคาไลน์ 3A 540.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
53 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงดำ 24*28 นิ้ว 600.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
54 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงดำ 24*30 600.00  08/09/2565 วทก 210/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
55 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงดำ 28*36 600.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
56 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงดำ 28*36 นิ้ว 600.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
57 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ถุงมือยางสีขาว 250.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
58 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ ท่อร้อยสาย 100.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
59 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ที่โกยขยะ 160.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
60 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เทปกาว 2 หน้า 3 M 1,080.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
61 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ธงชาติ เบอร์ 6 420.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
62 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) น้ำยาดันฝุ่น 3M 800.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
63 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ น้ำยาล้างห้องน้ำกัดสนิม 280.00  06/09/2565 วทก 205/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
64 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ น้ำยาล้างห้องน้ำสุขภัณฑ์ 280.00  06/09/2565 วทก 205/65 4
65 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ บ๊อกลอย 30.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
66 0945556000 บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) บันไดสไลด์ 12 x 12 ฟุต 5,250.00  วทก 179/65 4
67 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ บัวยาง 2,900.00  06/09/2565 วทก 205/65 4
68 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส เปลี่ยนคอนเดนเซอร์พัดลมคอร์ยเย็น 2 uf (วทก 01-090-001/001-58/ร) 200.00  26/08/2565 วทก 196/65 4
69 - / 1330100092182 ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส เปลี่ยนคอนเดนเซอร์พัดลมคอร์ยร้อน 4 uf (วทก 01-090-001/001-58/ร) 400.00  26/08/2565 วทก 196/65 4
70 0945527000015 / - บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด แปรงทาสี 120.00  01/07/2565 วทก 172/65 4
71 3940100397774 ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง พัดลมโคจร 16 นิ้ว 0.00  06/09/2565 วทก 204/65 4
72 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ พัดลมตั้งพื้นแบบสูง 1,780.00  02/09/2565 วทก 203/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
73 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 800.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
74 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) แฟ้มสอด เอ 4 135.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
75 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) ไม้กวาดดอกหญ้า 180.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
76 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) เยื่อกาว ขนาด 1 นิ้ว 45.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
77 0105513004762 บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลวดเย็บมุงหลังคา เครื่องพิมพ์ RICOH รุ่น Pro8210s 4,922.00  22/09/2565 วทก 230/65 4
78 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุม เครื่อง 9150 8,000.00  25/07/2565 วทก 170/65 4
79 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ลวดเย็บมุมหลังคา 9150 (RC BOOKLET S-4130) 9,000.00  25/07/2565 วทก 169/65 4
80 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิลขนาด 100*200 ซม.(โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย) 900.00  26/09/2565 วทก 231/65 4
81 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิลขนาด 160*480 ซม. (โครงการสำนักงานสีเขียว) 2,320.00  18/08/2565 วทก 180/65 4

ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
82 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ไวนิลขนาด 45*130 ซม.พร้อมโครงไม้(จุดรวมพล) 1,100.00  06/09/2565 วทก 207/65 4
83 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด สติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ขนาด 80*100 ซม.(ศิลปินดนตรีปัตตานี) 2,560.00  26/09/2565 วทก 231/65 4
84 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สเปรย์ปรับอากาศ 285.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
85 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ สวิทต์กระดิ่ง 140.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
86 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ สาย THW 1.5 200.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
87 3949900007332 ร้านสหภัณฑ์ สายยู 90.00  25/08/2565 วทก 188/65 4
88 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สีน้ำพลาสติก 120.00  08/09/2565 วทก 210/65 4
89 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สียาง สีน้ำเงิน ขนาดครึ่งกิโลกรัม 200.00  06/09/2565 วทก 206/65 4
90 3901100109 ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) สีสเปรย์ 110.00  06/09/2565 วทก 206/65 4


ลำดับ (๑) เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) ชื่อผู้ประกอบการ (๓) รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) เอกสารอ้างอิง (๖) เหตุผลสนับสนุน (๗)
วันที่ เลขที่
91 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีฟ้า เครื่อง 9150 / หมึกสีแดงเครื่อง 9150 (สีละ 1 กล่อง) 36,000.00  22/08/2565 วทก 181/65 4
92 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00  07/09/2565 วทก 208/65 4
93 0945549000 บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมึกสีเหลือง เครื่อง 9150 18,000.00  25/07/2565 วทก 168/65 4
94 0943534000147 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ แอลกอฮอล ขนาด 5000 ลิตร 1,900.00  06/09/2565 วทก 205/65 4

หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
    ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
                  ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
    ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
    ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓